Kursavgifter

Kursavgifter våren 2012

Onsdagar

60 kr per gång eller 500 kr för hela kursen. Det kostar samma oavsett om du stannar del av eller hela kvällen.

Medlemsavgift ska lösas av kursdeltagare, för 2012 är medlemsavgiften 150 kr.